Windows

Automatyczne uzupelnianie nazwy w wierszu polecen Windows.:

  1. Uruchom Edytor rejestru.
  2. Przejdź do klucza [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Command Procesor].
  3. Znajdującą się w tym kluczu wartość DWORD ”CompletionChar” ustaw na 9.
  4. Ponownie uruchom komputer.

How to put file to ftp site using bat file in windows
Windows command:
ftp (-v) -s:file.txt host >> ftp.log
switches means:
-v optional means without messages
-s file witch contains username, password , etc…
host – ftp site FQDN or IPAddress
ftp.log – log file
file.txt – file with ftp commands
structure of “file.txt”:

username
password
binary
lcd C:\temp
put temp.txt
bye

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s